Wij zijn Renewi

Een nieuwe naam met een vertrouwd gezicht. Ontstaan door de fusie van ons moederbedrijf Shanks en Van Gansewinkel. Marktleider voor de inzameling en recycling van afval tot product.

Wij geloven dat afval niet bestaat. Daarom maken wij van uw afval nieuwe grondstoffen en producten. En dat doen wij voor vele duizenden bedrijven in Nederland, van MKB tot multinational.

Weten wat onze unieke aanpak voor u kan betekenen? Bezoek de nieuwe Renewi website en neem direct contact met ons op.

Ontwikkelingen afvalmarkt

Een aantal belangrijke ontwikkelingen in de afvalmarkt zal in 2017 effect hebben op de kosten van onze dienstverlening. Gelukkig lijkt de Nederlandse economie weer aan te trekken, hoewel we dit nog niet overal terugzien. Ook komt er steeds meer aandacht voor de circulaire economie en de Nederlandse overheid heeft hiervoor recent een nieuw beleid geformuleerd (LAP 3). Dat sluit goed aan op onze visie om meer te maken van het afval dat wij inzamelen.

Tegelijkertijd zien we dat er nog een behoorlijk gat zit tussen ambitie en realiteit en dat heeft gevolgen voor de kosten van onze dienstverlening. Vanwege de actuele marktontwikkelingen zien we helaas geen andere mogelijkheid dan onze tarieven voor 2017 aan te passen. Het gaat hierbij voornamelijk om:

• Schaarste houtmarkt: Door afname van energiesubsidiemogelijkheden daalt de vraag vanuit biomassacentrales en ook vanuit de spaanplaatindustrie loopt de vraag terug. Hierdoor zijn verwerkingskosten van afvalhout in 2016 met vele tientallen procenten gestegen. Mede door de import van hout blijven de vooruitzichten op deze markt negatief. Wij sluiten niet uit dat nog verdere aanpassingen zullen volgen en wellicht met dagprijzen gewerkt gaat worden.
• Overschot puingranulaat: Door de zakkende grondstoffenprijzen van zand en grind, is de vraag naar puingranulaat gedaald waardoor de verwerking van puin duurder wordt.
• Stijging verwerkingstarieven overige afvalstromen: voor een aantal specifieke afvalstromen zoals dakafval, groenafval, tapijt/matras en plastic/PVC, stijgen de verwerkingstarieven.
• Stijging transportkosten: door diverse factoren als stijgende filedrukte en stijging van brandstofkosten, nemen onze transportkosten toe.

Het doorberekenen van deze ontwikkelingen is voor komend jaar onvermijdelijk. Wij verwachten voor 2017 een significante prijsstijging voor de inzameling en verwerking van zowel bouw- & sloopafval als bedrijfsafval.

Wij willen u verzekeren dat wij er alles aan doen om de impact voor uw bedrijf te minimaliseren. Graag bekijken wij samen met u op welke manier we uw afvalstromen nog efficiënter en duurzamer kunnen verwerken en of het nieuwe overheidsbeleid voor u consequenties heeft, óf juist nieuwe mogelijkheden biedt.