CO2 certificaat Royal FloraHolland

Begin mei heeft Royal FloraHolland een viertal CO2 certificaten overhandigd gekregen voor de vestigingen in Rijnsburg, Naaldwijk, Aalsmeer & Bleiswijk. De certificaten zijn uitgereikt door Emile Frans namens Vliko en Leo Schipper namens Van Vliet Contrans, beiden onderdeel van Renewi.

Samen wordt continu gekeken naar verbeteringen op het gebied van afvalinzameling, recycling en duurzaamheid. We streven ernaar om zo min mogelijk transportkilometers te maken om de afvalstromen (gescheiden) in te zamelen en vervolgens te recyclen. Een goede combinatie.