Steenwolgranulaat

Van Vliet Contrans zamelt elk jaar bij glastuinbouwbedrijven in Zuidwest-Nederland en andere tuinbouwregio’s in Nederland de gebruikte steenwolmatten in. Op jaarbasis gaat het om maar liefst 120.000 kubieke meter steenwolmatten. De verwerking van het gebruikte steenwol is een jaarrond-proces. Na het shredderen blijft het steenwol twee maanden rusten om te ontwateren, zodat het overtollige water de tijd krijgt om uit te lekken.

Hierna wordt het steenwol in de zeefinstallatie gewerkt. Deze installatie scheidt het plastic van de steenwol en eventuele groenresten. Het zeven is een intensief proces en verloopt over een aantal stadia. Het materiaal wordt net zo lang gezeefd totdat er drie componenten overblijven: plasticresten, groenresten en het materiaal waar het om gaat, het steenwolgranulaat. Eenmaal gezeefd, is het steenwolgranulaat klaar om aan zijn tweede leven te gaan beginnen: in de bak steenindustrie, waar het wordt verwerkt tot echte bakstenen.