Toepassing compost

Door afbraak gaat er op jaarbasis circa 1 tot 5% van de totale hoeveelheid organische stof per hectare verloren. Middels toepassen van bodemverbeteraars op basis van compost blijft het organische stof gehalte in de bodem op het gewenste peil. De bodemverbeteraars die Van Vliet Contrans produceert kenmerken zich door de hoge toegevoegde waarde aan uw grond. De basis van de diverse bodemverbeteraars die Van Vliet Contrans levert bestaat uit compost. In de onderstaande opsomming zijn de voordelen hiervan op een rij gezet.

Voordelen van het gebruik van bodemverbeteraars gebaseert op compost:

• Geleidelijk vrijkomende voedingsstoffen;
• Actief en gezond bodemleven;
• Verbetering van de waterhuishouding in de bodem;
• Het gehele jaar toepasbaar;
• Veel organische stof voor een lage prijs;
• Een verbetering van de bodemstructuur;
• Vrij van onkruidzaden, ziektekiemen en (cysten) aaltjes;
• Eenvoudig te verwerken.

Toepassingsgebieden compost

• Akkerbouw
• Tuinbouw
• Particulieren
• Glastuinbouw
• Civiele werken
• Gemeenten
• Groenvoorziening/Hoveniers

We zijn bij Van Vliet Contrans druk bezig met onderzoek naar andere mogelijkheden om compost in te gaan zetten als hoogwaardig product. één daarvan is compost geschikt maken om als veenvervanger in potgrond te gaan fungeren. Tevens onderzoeken we momenteel de mogelijkheden om bomengrond te gaan maken voor levering aan de groenvoorziening en hoveniers.

De gedachte van Van Vliet Contrans blijft helder; Making more from waste. Wij kijken verder dan alleen de afvalinzameling. Wij streven naar een hoog percentage hergebruik. Met de nieuwe tunnelcompostering bereiken wij zelfs 99% recycling.