Biomassa

Houtachtige stromen zoals bomen en takken en divers snoeimateriaal zullen worden verkleind en worden ingezet als structuurmateriaal en koolstofbron in de compostering.
Dit materiaal is na compostering nog niet volledig afgebroken, het zal na het composteerproces een extra bewerking ondergaan waarbij het geschikt gemaakt zal worden voor biomassa verbranding. De warmte van deze verbranding zal worden omgezet in elektriciteit.