Tunnelcompostering

Het aangeleverde materiaal wordt ontvangen in onze 9000m² grote ontvangsthal, waar het wordt geaccepteerd en wordt gesorteerd in verschillende categorieën .
Van deze verschillende materialen zal een homogeen mengsel met de juiste CN (Koolstof, Stikstof) verhouding worden gemaakt om onze tunnels mee te kunnen vullen.
Op een oppervlakte van 7000m² zijn 16 tunnels gesitueerd van elk 9m breed, 45m lang, en 6m hoog. Deze tunnels worden tot ongeveer 3m hoog met het groenafvalmengsel gevuld, dit is ongeveer 1200m³ per tunnel.

Daarna wordt de tunnel gesloten en wordt de actieve beluchting gestart. Omdat dit proces helemaal onder geconditioneerde omstandigheden plaats vindt, en volledig te sturen is zal het composteren ongeveer tussen de 10 en 14 dagen duren, waar hier voorheen 18 maanden overheen ging.
Na deze periode wordt de tunnel leeg gemaakt en wordt het materiaal op de juiste fractie uitgezeefd en ontdaan van verontreinigingen. Het gereed product wordt dan in opslag gereden en zal daar nog geruime tijd narijpen om een goed gehygiëniseerde en stabiele compost te krijgen.