Steenwol

Steenwolrecycling

Van Vliet Contrans houdt zich al jaren bezig met de recycling van steenwol afkomstig van tuinders uit het Westland en omstreken. Om het materiaal voor hergebruik geschikt te maken wordt de steenwol geschredderd, gezeefd en vervolgens gescheiden in drie fracties: schone steenwol, foliesnippers en restafval.

De schone steenwol wordt door Van Vliet Contrans op afroep geleverd aan steenfabrieken. Die voegen het materiaal toe aan speciale klei. Van dit mengsel bakt de industrie nieuwe stenen voor binnenmuren. De foliesnippers worden afgevoerd naar de kunststofrecycling. Deze fractie vormt de grondstof voor nieuwe kunststofproducten. Het restproduct bestaat voor een groot deel uit groenafval. Van Vliet Contrans verwerkt deze fractie tot compost.

Zo wordt dus 99% van de ingenomen steenwol succesvol gerecycled. Slechts 1% wordt verbrand of gestort.

Van steenwol naar baksteen