Aanmelden afvoer Bioclips

Biologisch afbreekbare bioclips

In een gezamenlijk initiatief is een clip ontwikkeld van biologisch afbreekbaar materiaal. Van Vliet Contrans en de Milieu Express verwerken deze clip, mits het materiaal onder strikte voorwaarden wordt aangeleverd. Van Vliet Contrans en de Milieu Express accepteren uitsluitend de door DinCerto goedgekeurde, gecertificeerde clips.

Procedure

Voor het aanleveren van gewas met bioclips geldt onderstaande, verkorte procedure:

  1. Vraag bij levering van de door DinCerto gecertificeerde clips een leveranciersverklaring van fabrikant of leverancier;
  2. Vul het aanvraagformulier in dat u kunt downloaden van deze site, zie hieronder;
  3. Stuur uiterlijk 1 maand vóór aanvang van de afvoer van het gewas het aanmeldformulier toe aan Van Vliet Contrans/de Milieu Express;
  4. Een vertegenwoordiger van Van Vliet Contrans/de Milieu Express neemt na ontvangst van de fax met u contact op voor het regelen van de afvoer.