Bioclips

Ketenpartijen hebben gezamenlijk een borgingssysteem voor de composteerbare, volledig traceerbare bioclip ontwikkelt. Deze clip bevat geen kunststofmaterialen en kan met het groenafval afgevoerd worden waardoor en lager tarief voor compostering berekend kan worden. Dit maakt dat het gebruik van de bioclip niet alleen maatschappelijk verantwoord maar ook financieel aantrekkelijk voor de tuinder.

Een gezamenlijk initiatief van producenten, leveranciers, kwekers, twee composteringsbedrijven en LTO Westland heeft geleid tot afspraken omtrent het gebruik en de verwerking van biologisch afbreekbare clips, de bioclips. Deze ketenpartijen achten de tijd nu rijp om deze clips te introduceren.

In het proces van productie tot en met afvoer (compostering) van de bioclips zijn vijf partijen betrokken: de fabri-kant, de toeleverancier, de tuinder, de vervoerder/transporteur en de composteerder waaronder Van Vliet Contrans. In 2004 zijn deze ketenpartijen bij elkaar gekomen om de mogelijkheden van het gebruik van de clips te on-derzoeken. Het uitgangspunt daarbij was een betaalbare volledig composteerbare clip die voor tuinders geen extra kosten meebrengt. De investering wordt terugverdiend door de lagere afvoerkosten..

De clips worden bevestigd aan de plant en het gewasdraad, waardoor een optimale lichtbenutting door de gehele plant wordt bewerkstelligd. Het resultaat hiervan is een optimale productie van de geteelde groenten zoals paprika’s en tomaten. In het proces van productie tot en met compostering moet duidelijk (te zien) zijn dat de clip composteerbaar is. Om die reden hebben de ketenpartijen een borgingssysteem opgezet dat simpel en selfsupporting is.

De biologisch afbreekbare clips worden gemaakt van biologisch afbreekbaar materiaal. De clips dienen getest te worden door een gecertificeerde instelling en krijgt dan na goedkeuring een uniek 7P…..nummer. Alleen aan de hand van dit nummer weet een tuinder zeker dat hij te maken heeft met een gegarandeerd composteerbaar product dat tenminste de volgende feiten realiseert:

Technisch doen de producten niet onder voor producten van traditionele kunststoffen;
De clips zijn duurzaam; ze worden vooral geproduceerd uit hernieuwbare grondstoffen zoals suiker, zetmeel en maïs. Er worden dus besparingen gerealiseerd in het gebruik van fossiele bronnen door de toepassing van grond-stoffen die ieder jaar geoogst kunnen worden;
De clips zijn volledig composteerbaar. Ze kunnen in de groene bak en helpen mee het koolstofdioxide gehalte in de lucht (en dus het broeikas effect) te verlagen;
De eerste goedgekeurde bioclip die nu in de kassen tussen de paprika’s en tomaten te vinden is, is afkomstig van de firma Deleco.